Laboratory for Advanced Structural Studies

Wigner Research Centre for Physics • Institute for Solid State Physics and Optics

Welcome to the website of Laboratory for Advanced Structural Studies of MTA Wigner Research Centre for Physics

The main line of our research is the study of the atomic structure of solids. Several methods are used depending on the form of the samples and the parameters to be determined. The laboratory is equiped for the study of single crystals, powders and thin layers.

You can find the website of Computational Materials Science Group at the https://phasefield.hu address.News

SZFI szeminárium - Faigel Gyula: Az MTA Wigner FK SZFI/SZFKI elmúlt húsz évének tudományos teljesítménye

Absztrakt:

Az SZFKI‐ban hosszú ideig évente, az év végi összejövetelen bemutattam az intézet és az egyes csoportok tudományos teljesítményét. Ez az utóbbi években elmaradt. Most ezt pótlom. Nem csak a 2017‐es eredményekről szólok, hanem az elmúlt 20 év adatairól fogok beszélni; a teljes intézményre, az egyes csoportokra és néhány kiemelkedő eredményre térek ki.

Időpont: 2018.10.09. 10:00
Helyszín: Wigner FK, SZFI, I. épület, tanácsterem

SZFI szeminárium - Faigel Gyula: Szerkezetmeghatározás egy röntgenimpulzusból

Absztrakt:

A röntgen szabadelektron lézerek bevezetése új lehetőségeket kínál a szerkezetmeghatározás területén is. Az előadás során azt a kérdéskört próbálom körüljárni, hogy lehetséges‐e egyetlen röntgenimpulzusból (tehát ~10 femtoszekundum alatt) az atomi szerkezet meghatározása. Egy ilyen lehetőség az anyagok egy széles skálájának olyan tulajdonságait engedné meghatározni, amelyet ma el sem tudunk képzelni. Ilyenek: a szerkezet változásainak nyomon követése olyan folyamatoknál, amelyeket nehéz, vagy lehetetlen megismételni, például: extrém nyomás (100 Gpa), hőmérséklet (100000 K), mágneses tér (100 T) esetén történő változások. Ezen túl bizonyos nehezen ismételhető egyedi kémiai, biológiai folyamatok is követhetővé vállhatnak.

Időpont: 2018.05.29. 10:00
Helyszín: Wigner FK, SZFI, I. épület, tanácsterem

SZFI szeminárium - Tegze Miklós: Röntgenszórás egyedi részecskéken szabadelektron lézerrel

Absztrakt:

A szilárd anyagok, makromolekulák, vagy élő sejtek szerkezetének ismerete alapvető fontosságú az alaptudományok és a fejlett technológiák sok területén. Az elmúlt évszázadban az atomi felbontású szerkezeti információ túlnyomórészt kristályokon végzett diffrakciós kísérletekből származott. Azonban sok anyag nem kristályosítható, ezek a krisztallográfiai módszerek számára elérhetetlenek. Extrém rövid (1-100 fs) és extrém nagy intenzitású röntgenimpulzusok egy egyedi részecskén (pl. szervetlen nano-részecskén, biológiai makromolekulán, vagy víruson) szóródva, használható információt adhatnak a részecske szerkezetéről, mielőtt a röntgenimpulzus a részecskét tönkretenné. A röntgen szabadelektron-lézerek képesek ilyen impulzusok előállítására, így ezek a kísérletek realitássá váltak. Egy kisméretű részecskéről készült egyetlen szóráskép általában nem ad elegendő információt a szerkezet meghatározására. Ezért sok egyforma részecskéről kell szórásképet készíteni. A részecskék orientációja általában ismeretlen és – mivel a szórt sugárzásnak csak az intenzitását tudjuk mérni – a fázisinformáció is hiányzik. A szerkezet meghatározásához ezért két nehéz feladatot kell megoldani: meg kell találni a részecskék relatív orientációját, és meg kell oldani a fázisproblémát. Előadásomban ezen problémák megoldásáról fogok beszélni.

Időpont: 2018.03.06. 10:00
Helyszín: Wigner FK, SZFI, I. épület, tanácsterem

Modern light sources and their applications - School in ELI ALPS

This 3 day school provides an introduction to modern x-ray sources including synchrotrons, x-ray free electron lasers, and laser driven x-ray sources (like ELI). Beside the tutorials about the sources, there will be application-oriented lectures outlining the impact of these sources on different areas of science including: biology, chemistry, physics, materials science, geosciences and industrial applications. The program is formed such that PhD students, postdoctoral fellows and also senior scientists could benefit from it. A site visit at the ELI ALPS Research Institute is included in the program.

https://lightsource.phasefield.hu/event/2/