Szerkezetkutató Laboratórium

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont • Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet

Köszöntjük az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szerkezetkutató Laboratórium Kutatócsoport honlapján!

A csoportunk fő kutatási iránya a szilárd anyagok atomi szerkezetének felderítése. Ehhez különböző méréstechnikákat használunk, a minta formájától és a meghatározandó paraméterektől függően.

A Számítógépes Anyagtudomány csoport weboldala https://phasefield.hu címen érhető el.Hírek

SZFI szeminárium - Faigel Gyula: Az MTA Wigner FK SZFI/SZFKI elmúlt húsz évének tudományos teljesítménye

Absztrakt:

Az SZFKI‐ban hosszú ideig évente, az év végi összejövetelen bemutattam az intézet és az egyes csoportok tudományos teljesítményét. Ez az utóbbi években elmaradt. Most ezt pótlom. Nem csak a 2017‐es eredményekről szólok, hanem az elmúlt 20 év adatairól fogok beszélni; a teljes intézményre, az egyes csoportokra és néhány kiemelkedő eredményre térek ki.

Időpont: 2018.10.09. 10:00
Helyszín: Wigner FK, SZFI, I. épület, tanácsterem

SZFI szeminárium - Faigel Gyula: Szerkezetmeghatározás egy röntgenimpulzusból

Absztrakt:

A röntgen szabadelektron lézerek bevezetése új lehetőségeket kínál a szerkezetmeghatározás területén is. Az előadás során azt a kérdéskört próbálom körüljárni, hogy lehetséges‐e egyetlen röntgenimpulzusból (tehát ~10 femtoszekundum alatt) az atomi szerkezet meghatározása. Egy ilyen lehetőség az anyagok egy széles skálájának olyan tulajdonságait engedné meghatározni, amelyet ma el sem tudunk képzelni. Ilyenek: a szerkezet változásainak nyomon követése olyan folyamatoknál, amelyeket nehéz, vagy lehetetlen megismételni, például: extrém nyomás (100 Gpa), hőmérséklet (100000 K), mágneses tér (100 T) esetén történő változások. Ezen túl bizonyos nehezen ismételhető egyedi kémiai, biológiai folyamatok is követhetővé vállhatnak.

Időpont: 2018.05.29. 10:00
Helyszín: Wigner FK, SZFI, I. épület, tanácsterem

SZFI szeminárium - Tegze Miklós: Röntgenszórás egyedi részecskéken szabadelektron lézerrel

Absztrakt:

A szilárd anyagok, makromolekulák, vagy élő sejtek szerkezetének ismerete alapvető fontosságú az alaptudományok és a fejlett technológiák sok területén. Az elmúlt évszázadban az atomi felbontású szerkezeti információ túlnyomórészt kristályokon végzett diffrakciós kísérletekből származott. Azonban sok anyag nem kristályosítható, ezek a krisztallográfiai módszerek számára elérhetetlenek. Extrém rövid (1-100 fs) és extrém nagy intenzitású röntgenimpulzusok egy egyedi részecskén (pl. szervetlen nano-részecskén, biológiai makromolekulán, vagy víruson) szóródva, használható információt adhatnak a részecske szerkezetéről, mielőtt a röntgenimpulzus a részecskét tönkretenné. A röntgen szabadelektron-lézerek képesek ilyen impulzusok előállítására, így ezek a kísérletek realitássá váltak. Egy kisméretű részecskéről készült egyetlen szóráskép általában nem ad elegendő információt a szerkezet meghatározására. Ezért sok egyforma részecskéről kell szórásképet készíteni. A részecskék orientációja általában ismeretlen és – mivel a szórt sugárzásnak csak az intenzitását tudjuk mérni – a fázisinformáció is hiányzik. A szerkezet meghatározásához ezért két nehéz feladatot kell megoldani: meg kell találni a részecskék relatív orientációját, és meg kell oldani a fázisproblémát. Előadásomban ezen problémák megoldásáról fogok beszélni.

Időpont: 2018.03.06. 10:00
Helyszín: Wigner FK, SZFI, I. épület, tanácsterem

Modern light sources and their applications - School in ELI ALPS

This 3 day school provides an introduction to modern x-ray sources including synchrotrons, x-ray free electron lasers, and laser driven x-ray sources (like ELI). Beside the tutorials about the sources, there will be application-oriented lectures outlining the impact of these sources on different areas of science including: biology, chemistry, physics, materials science, geosciences and industrial applications. The program is formed such that PhD students, postdoctoral fellows and also senior scientists could benefit from it. A site visit at the ELI ALPS Research Institute is included in the program.

https://lightsource.phasefield.hu/event/2/